tech-art prijzen 1999 - LAb[au]


tech-art prijzen 1999

award from the:
Vlaamse Ingenieurskamer
at:Antwerpse Provinciehuis
Antwerpen, Belgium

28.05.1999

LAb[au] + Kim Pecheur + Jan Dsmet-Jans
received an award for the project:
lightscape(s), displacement maps

Persbericht : UITREIKING TECH_ART PRIJZEN 1999

Artistieke prijs.

Het artistieke luik van de Tech-Art prijzen, nl. de Hugo Van der Heyden prijs, wordt door de jury toegekend aan Lightscape : een verlichlïngsplan voor het Heizelplateau, het resultaat van een workshop op voorstel van de departementen voor Architectuur van LA CAMBRE en SINT-LUCAS BRUSSEL.

In dit project wordt het licht gebruikt om het uitzonderlijk karakter van het Heizelplateau in het Brussels stedelijk landschap te onderstrepen. Het project transponeert de verlichting van het Koning Boudewijnstadion naar de schaal van de stad. Daardoor overstijgt het de gebruikelijke doelstelling van de openbare verlichting, bv. voldoen aan de veiligheidscriteria door het onderzoeksveld uit te breiden

________SEPARATOR________


tot stedelijke beschouwingen en illustreert op een overtuigende wijze de mogelijke culturele dimensies van de openbare verlichting.

Het basisidee van het project bestaat in het aanbrengen van lichtsferen, contrasterend in kleur en intensiteit op de aanwezige uitrustingen en het uitbuiten van de capaciteit van het licht om enerzijds sterke beelden te genereren en een landschap te identificeren. Computerprogramma's uit de filmwereld werden aangewend om dynamische simulaties te genereren.

Het project buit het licht uit zowel in een ruimtelijk als in een temporele logica en doorbreekt aldus hetgebruikelijke kader van de publieke verlichting. De jury waardeert dit werk dat het resultaat is van een workshop, voor de diversiteit van de verschillende lichtsferen naargelang de benadering van het Heizelplateau en het feit dat een groep van pas afgestudeerden over de netten heen interdisciplinair kon samenwerken met de steun van Kreon, een Vlaams boegbeeld op vlak van verlichting als cultureel fonemeen, Wim Robberecht, internationaal bekend voor de ontwikkeling van luchtopnamen en de interne deskundigen van Siebelgas Electrabel, promotors van deze workshop.

We hopen dat deze tijdelijke samenwerking van jonge architecten zich kan verder zetten en uitbreiden naar een nieuwe ontwikkeling voor meer lichtbeheersîng gestoeld op een culturele verantwoording en wensen hen succes met deze studie die in de Iijn van de vorige Tech-Art prijzen het bestaansrecht van deze prys aantoont. Pieter Desmedt-Jans, Kim Pecheur en het LAb(au) ontvangen samen een geldpryij en een verguld ei op marmeren voet, symbool van vernieuwing en van groei.

Contact Store Facebook Projects pdf en | fr | nl
History

Metalab02 History Navigator (requires the Adobe Flash Player 8+).