Tender Buttons - LAb[au]


Tender Buttons - Becoming Gertrude Stein

group exhibition
Vernissage:
30.11.2011 _ 19h00 - 24h00
Exhibition:
01.12.2011 _ 12h00 - 22h00
02.12 - 6.12.2011 _ 12h00 - 19h00

Location: resto Overpoort, Overpoortstraat z/n, 9000 Gent

Artists:
Stefaan Dheedene, Francis Denys, Paul Casaer, Stijn Cole, Frederik de Wilde, Wesley Meuris, Ward Denys, Anton Cotteleer, Wim Wauman, Herman Van Ingelgem, Thomas Huyghe, Hans Demeulenaere, Pieter Vermeersch, Renato Nicolodi, Kristof Van Gestel, Lucie Renneboog, Robin Vermeersch, Dirk Zoete, Michael Aerts, Els Vanden Meersch, Wouter Feyaerts, Virginie Bailly, Pieter Huybrechts, Wouter Decorte, LAb[au], Kianoosh Motalebbi, Gert Aertsen, Aernoudt Jacobs, Stijn van Dorpe, Isjtar, Nick Ervinck, Lieven Paelinck

Curator: Guy Bovyn

featuring:
chronoPrints, computer generated prints
particleSynthesis, audiovisual installation

________SEPARATOR________


about the exhibition:
TENDER BUTTONS
Becoming Gertrude Stein

Na veertig jaar als studentenrestaurant te hebben gefungeerd, het grootste van Europa naar verluid, wordt De Overpoort voor één maal en kortstondig geruimd ten gunste van hedendaagse kunst. Kunst-Zicht, de ruimte voor hedendaagse kunst van de Ugent, heeft namelijk gebruik weten te maken van één van die gaten in de ondertussen beruchte "markten", om een aantal van de kunstenaars waarmee zij de afgelopen tien jaar heeft gewerkt uit te nodigen voor een laatste artistieke geste in een gebouw waarvan terecht kan worden gesteld dat het tot een collectief geheugen behoort. Het resultaat van deze uitnodiging is een groepstentoonstelling met meer dan dertig hedendaagse kunstenaars, verspreid over niet minder dan 3000 vierkante meter liminale ruimte. De titel van de tentoonstelling, "Tender Buttons", ontleend aan de beruchte Amerikaanse schrijfster, dichter en kunstverzamelaar Gertrude Stein, verwijst naar de status die wij zowel het kunstwerk als de kijker toemeten, een status die wordt gekenmerkt door een zelfbeschikkende vrijheid en het potentieel van een creatieve interactie met het zogenaamde andere, niet gebonden dus door een verhaal dat de ene langsheen een vooropgesteld traject voert en de andere op haar plaats fixeert. In deze tentoonstelling staat het dichterlijke verzamelen voorop, en tot ieders beschikking. Becoming Gertrude Stein, daar gaat het om.

Contact Store Facebook Projects pdf en | fr | nl
History

Metalab02 History Navigator (requires the Adobe Flash Player 8+).